Publikationer

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab udgiver Tidsskrift for Landøkonomi, Danmarks ældste tidsskrift. Tidsskriftet er, med sin unikke kombination af forsknings- og populærvidenskabelige artikler, en vigtig platform for udbredelsen af ny viden - til gavn for selskabets medlemmer og for udviklingen i dansk landbrug, fødevareindustri og dansk økonomi.

Herudover udsender Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab medlemsinformation til sine medlemmer, hvor der berettes om begivenheder i selskabet.