Aktiviteter

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs afholder en række arrangementer, hvor fokus er på debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.

Arrangementerne har til hensigt at fremme samspillet mellem fødevareproduktion, jordbrug og miljøforhold - fri af politiske interesser og geografiske grænser. 

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at følge og deltage i debatten.