Landbrugets Historiecenter

Landbrugets historiecenter

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup og Erhvervsarkivet/ Statens Arkiver er gået sammen om et nyt projekt; oprettelse af Landbrugets Historiecenter i Gregersens hus på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Landbrugs historie samler for meget støv. Tusindvis af papirer og dokumenter fortæller om erhvervets lange historie tilbage fra 1769, og de mange hyldemeter på arkiverne skal have nyt liv. Ideen er at få dette omfattende arkivmateriale ned fra hylderne for at indgå i et moderne virtuelt museum. Ved hjælp af virtuelle rum, online-applikationer og andre moderne virkemidler, kan mange af de spændende historier, som de mange papirer fortæller, blive levendegjorte og interessante for flere mennesker end i dag. Heriblandt også det nyeste stof – for eksempel historien om Landbrugsraadet og om dannelsen af den nye fællesorganisation Landbrug & Fødevarer. Alt materiale vil efter digitalisering også til sin tid blive tilgængeligt via nettet.

Indholdet

Indholdet skal være en beskrivelse af de markante perioder i landbrugets historie: Landboreformerne for nu godt 200 år siden, fulgt af landbrugets andelsbevægelse, der begyndte for mere end 100 år siden. Dernæst krige og kriser og udviklingen frem til nutidens landbrugserhverv med blik ind i fremtiden.    En del af projektet omfatter også, at Museet kan åbne op for inden- og udenlandske forskere og give mulighed for Ph.d.-stipendier på grundlag af det omfattende arkivmateriale, der findes om landbrugets historie og udvikling.

Processen

Foreningen Plan Danmark har bevilliget 150.000 kr. til forarbejder i forbindelse med projektet, der skønnes at koste ca. 40 mio. kr. med bygninger, teknik og udvikling. Landbrugets Kulturfond og Andelsforeningernes Fond til Humanitære og Kulturelle formål har doneret 40.000 kr. til forberedende arbejde. Selskabet er nu i samarbejde med de to andre organisationer gået i gang med forarbejdet til projektet og er ved at se på nye fonde, der kan ansøges om midler til projektet. Derudover skal de tre samarbejdspartner til at se på: 1. Indretning af Gregersens Hus til formålet. 2. IT og netbaserede løsninger. 3. Udarbejdelse af historiske og nutidige temaer v. relevante historikere og økonomer.

Det er Præsidiets forhåbning, at ”Landbrugets Historiecenter” kan være en del af Selskabets fundament i fremtiden og skabe øget opmærksomhed om den indsats, Selskabet har gjort for landbrugets udvikling.