Bliv medlem

Fremsyn i et kvart årtusinde

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab blev stiftet i 1769 og er Danmarks ældste landbrugsorganisation.

Som medlem af Landhusholdningsselskabet får du mulighed for:

Gennem Medlemsinformation, der udkommer ca. 4 gange årligt og på vores hjemmeside, orienterer vi løbende om selskabets aktiviteter.

Nyt medlem

Du kan blive medlem ved at henvende dig til:

Mette Snedevind
msn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5456

Ved tilmelding skal man vælge et af følgende typer medlemskab:
(Priserne kan variere lidt årligt, da fastlægges hvert år på en generalforsamling)

  • Personligt medlemskab (575 kr., ekskl. moms)
  • Personligt studentermedlemskab (200 kr., ekskl. moms)
  • Firmamedlemskab* (1.650 kr., ekskl. moms)
  • Pensionist (350 kr., ekskl. moms)


* Med et firmamedlemskab kan man få op til flere eksemplarer af vor tidskrifter tilsendt, og flere personer ad gangen kan deltage i medlemsarrangementerne. Firmamedlemmer kan også søge om medaljer til deres medarbejdere.