Legater

Selskabet har tradition for at uddele legater for at bidrage til uddannelse indenfor dansk jordbrug samt til trængende personer, der har haft tilknytning til dansk jordbrug.

På de følgende sider ses oversigten over Selskabets fonde og kriterierne for at modtage legater.