Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Email: lhs1769@ifro.ku.dk
Telefon: +45 75 89 72 63
Mobil: +45 21 72 03 70