Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Email: lhs1769@ifro.ku.dk

Tlf.: 3533 6891
Mobil: 2172 0370