Kontakt

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Email: lhs1769@ifro.ku.dk

Tlf.: 3533 6891


Kontakt vedrørende medlemskab

Ønsker du at blive medlem, opsige medlemskab eller rette dine kontaktinformationer, skal du kontakte:

Mette Snedevind
msn@patriotisk.dk
Tlf. 6315 5456

Se mere om medlemskab her.