Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Att.: Henning Otte Hansen

Email: lhs1769@ifro.ku.dk
Telefon: +45 3533 3432
Mobil: +45 3061 2287