Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab – Københavns Universitet

Velkommen til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs hjemmeside

Selskabets formål er at være forum for debat om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø. Det gøres igennem konferencer og arrangementer, hvor alle får mulighed for at præsentere deres synspunkter. Følg med her på siden for at få informationer om Selskabets arrangementer og tiltag.

Tidsskrift for Landøkonomi

Landbrugets historiecenter

Tilgængelighedserklæring