Om selskabet

Det Kongelige Landhusholdningsselskab (LHS) er en medlemsbåren organisation. Organisationen er ledet af et Præsidium med 6 medlemmer som vælges ved den årlige generalforsamling. Herunder sidder et aktivitetsudvalg, som lægger de overordnede rammer for årets aktiviteter, samt et Bedømmelsesudvalg, der uddeler hædersbevisninger. Desuden er der nedsat en styregruppe for Tidsskrift for Landøkonomi.

 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale LHS - blev stiftet i 1769 og har i 250 år arbejdet med at formidle viden fra forskningsinstitutioner til jordbruget, herunder skabe debat om aktuelle emner i erhverv og samfund. Det har typisk været jordbruget, fødevareindustrien og fødevaredistributionen, der har været i fokus.

 

Selskabets formål er at være forum for debat om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø. Det gøres igennem konferencer og arrangementer, hvor alle får mulighed for at præsentere deres synspunkter.

 

Medlemskab

Vi afholder årligt 2-3 seminarer/debatarrangementer om aktuelle emner. 

Hvert år afholder vi en 2-dages sommerekskursion med både fagligt og kulturelt indhold, herunder besøg på godser og slotte, hvor der normalt ikke er adgang for offentligheden. Derudover uddeler Selskabets priser, legater og hædersbelønninger.

Som medlem modtager du Selskabets Tidsskrift for Landøkonomi, som udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet er, med sin unikke kombination af forsknings- og populærvidenskabelige artikler, en vigtig platform for udbredelsen af ny viden - til gavn for selskabets medlemmer og for udviklingen i dansk landbrug, fødevareindustri og dansk økonomi.

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at følge og deltage i debatten.

Skriv dig op til medlemskab her.