Seminarer

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab afholder 2-3 seminarer hvert år, hvor fokus er på aktuelle problematikker inden for landbruget.

Denne side vil løbende informere om seminarer i Selskabet.