Lige vilkår for landbruget - kan det opnås?

Den 21. november 2013 afholdt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU), konferencen ”Lige vilkår for landbruget – Kan det opnås?”

Se hele programmet her

Her følger præsentationerne fra oplægsholderne:  

Dansk Landbrugs vilkår – nu og i fremtiden
v/ Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Fagbevægelsen og landbrugets rammevilkår: Problem eller løsning?
Mogens Eliasen, forbundskonsulent, Fødevareforbundet NNF

Hvad betyder landbrugets rammevilkår for agro- og fødevareindustrien?  
Jesper Pagh, vicekoncerndirektør, DLG

Handl lokalt – det er nationalt: Kan landbruget opnå lige vilkår?  
Peder Andersen, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU

Rammevilkår for dansk erhvervsliv: Problemer eller løsninger?  
Søren Büchmann Petersen, chefkonsulent, Dansk Erhverv

Skal dansk landbrug frygte kineserne?  
Niels Kjærgård, professor og tidl. overvismand, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU

Agrarøkonomprisen 2013

Under konferencen blev der uddelt Agrarøkonomprisen 2013 til Randi Hoeck Petersen, Gråsten Landbrugsskole og til Ulrik Fløe Aaskov, Jordbrugets UddannelsesCenter.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab ønsker tillykke.