Om os

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsselskabet - er et forum for debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.
I internationale sammenhænge benævnes Landhusholdningsselskabet; The Royal Danish agricultural Society.

Vores kerneaktiviteter er afholdelse af fremsynede og debatskabende seminarer samt udgivelse af Tidsskrift for Landøkonomi og andre publikationer. Disse aktiviteter fremmer samspillet mellem fødevareproduktion, jordbrug og miljøforhold - fri af politiske interesser og geografiske grænser. 

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at følge og deltage i debatten.

Du kan læse alt om Landhusholdningsselskabet i understående katalog, eller kigge videre i fanerne til venstre.

Katalog for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Selskabets vedtægter