Historie

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsselskabet - blev stiftet i 1769 og har i 250 år arbejdet med at formidle viden fra forskningsinstitutioner til jordbruget, herunder skabe debat om aktuelle emner i erhverv og samfund. Det har typisk været jordbruget, fødevareindustrien og fødevaredistributionen, der har været i fokus.

Selskabet har hen over årene haft afgørende betydning for samfundet gennem sin formidling af viden til landbrug og fødevareindustri. Meget tidligt med kampagner for jernplove i 1700-tallet og senere med opbygning af en konsulenttjeneste i landbruget, start på meteorologiske målinger, udbredelse af viden om forsøg med moderne mejeridrift og meget mere. Siden 1814 har selskabet udgivet Tidsskrift for Landøkonomi, der i dag er et af Danmarks ældste fagtidsskrifter. Selskabets plads i historien kan blandt andet ses af, at det er beskrevet på 62 linier i Den Store Danske Encyklopædi, og på Landbrugsmuseet Gl. Estrup er der indrettet en herskabslejlighed med Selskabets historiske møbler, bøger og dokumenter.

Landhusholdningsselskabets formål er at fungere som forum for samspil mellem jordbrug, fødevareproduktion, forskning og forbrugere på tværs af politiske interesser og geografiske grænser.

Med respekt for forskelligheder fremmes videndeling gennem formidling og iværksættelse af fremsynede debatter om aktuelle temaer af national og international interesse for bæredygtig fødevarefremstilling.

Landhusholdningsselskabet henvender sig til personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at bidrage til debatten inden for disse felter.

Medlemmer af Landhusholdningsselskabet har mulighed for at blive en del af et værdiskabende og dynamisk netværk.