Om Landhusholdningsselskabet

Landhusholdningsselskabet

Organisation

Vi er en medlemsbåren organisation. Den er ledet af et Præsidium med 6 medlemmer som vælges ved den årlige generalforsamling. Herunder sidder et aktivitetsudvalg, som lægger de overordnede rammer for årets aktiviteter, samt et Bedømmelsesudvalg, der uddeler hædersbevisninger. Desuden er der nedsat en styregruppe for Tidsskrift for Landøkonomi.

Aktiviteter

  • Vi er et levende netværk.
  • Vi afholder årligt 2-3 seminarer/debatarrangementer om aktuelle emner.
  • Tidsskrift for Landøkonomi udkommer 4 gange årligt.
  • Den årlige sommerekskursion er en 2-dages udflugt med både fagligt og kulturelt indhold, herunder besøg på godser og slotte, hvor der normalt ikke er adgang for offentligheden.
  • Vi uddeler Virksomhedslederprisen til dygtige studerende på landbrugsskolerne.
  • Vi uddeler legater, primært studielegater, fra fonde under selskabets administration.
  • Vi uddeler hædersbelønninger.