Præsidie

Præsident
Godsejer Frederik Lüttichau
Søholtvej 41
4930 Maribo
Email: fl@soeholt.nu

Vicepræsident
Proprietær Troels Holst
Vrejlev Kirkevænge 2
9760 Vrå
Email: th@vrejlev-kloster.dk

Præsidiemedlem
Knud Bjerre
E-mail ckbjerre@mail.dk 


Præsidiemedlem
Chefstrateg Svend Jørgen Jensen
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Torvet 1A, 3
8600 Silkeborg
E-mail: sjj@demetra.dk

Præsidiemedlem
Fhv. forstander
Niels Qvist-Jensen
St. Ajstrupvej 67, Lundby
9240 Nibe

Præsidiemedlem
Forstander Nordjyllands Landbrugsskole
Jakob Autzen
Halkærvej 3
9240 Nibe
E-mail: ja@nylls.dk