Præsidie

Præsident
Godsejer Frederik Lüttichau
Søholtvej 41
4930 Maribo
Tlf: 75 89 72 63
Mobil: 2172 0370
Email: fl@soeholt.nu

Vicepræsident
Proprietær Troels Holst
Vrejlev Kirkevænge 2
9760 Vrå
Mobil: 40 98 85 33
Email: th@vrejlev-kloster.dk

Præsidiemedlem
Knud Bjerre
E-mail ckbjerre@mail.dk 
mobil 2199 8110.

Præsidiemedlem
Chefstrateg Svend Jørgen Jensen
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Torvet 1A, 3
8600 Silkeborg
Tlf: 87 22 90 81
Mobil: 2016 9714
E-mail: sjj@demetra.dk

Præsidiemedlem
Fhv. forstander
Niels Qvist-Jensen
St. Ajstrupvej 67, Lundby
9240 Nibe