Præsidie

Præsident
Proprietær Troels Holst
Vrejlev Kirkevænge 2
9760 Vrå
Email: th@vrejlev-kloster.dk

Vicepræsident
Cand.Agro Knud Bjerre
Østerbrogade 218, 5th.
2100 København Ø
E-mail ckbjerre@mail.dk 


Præsidiemedlem
Chefstrateg Svend Jørgen Jensen
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Torvet 1A, 3
8600 Silkeborg
E-mail: sjj@demetra.dk

Præsidiemedlem
Fhv. forstander
Niels Qvist-Jensen
St. Ajstrupvej 67, Lundby
9240 Nibe
Email: nielsqj@gmail.com

Præsidiemedlem
Forstander Nordjyllands Landbrugsskole
Jakob Autzen
Halkærvej 3
9240 Nibe
E-mail: ja@nylls.dk

Claus Neergaard

Præsidiemedlem
Claus Johan Thomas de Neergaard
Gunderslevvej 17
Gunderslevholm
4160 Herlufmagle
E-mail: cn@gunderslevholm.dk