Sekretariatet i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab består af:

Præsident
Frederik Lüttichau
Søholtvej 41
4930 Maribo

Email: fl@soeholt.nu
Telefon: +45 75 89 72 63
Mobil: +45 21 72 03 70

Sekretær
Elsebeth Vidø
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Email: Elsebeth@ifro.ku.dk
Telefon: +45 35336891