Sekretariatet i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab består af:

Sekretær
Elsebeth Vidø
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Email: Elsebeth@ifro.ku.dk
Telefon: +45 35336891