Forårskonference

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab afholder hvert år en forårskonference, hvor der præsenteres viden om  aktuelle emner, som optager landbrugsøkonomer i Danmark. Samtidig vil de bedste virksomhedslederopgaver blive præsenteret og dermed fås også et indblik i, hvordan de dygtigste unge landbrugsskoleelever - og kommende landmænd - vurderer og takler de fremtidige udfordringer i landbruget.