Forårskonferennce 2016

Onsdag den 30. Marts afholdte Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab forårskonference 2016 hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. I samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU-Science, og Nordea, uddeles også Virksomhedslederprisen.

Understående ses dagens fulde program:

09.45-10.15 Ankomst og kaffe
10.15-10.30 Velkomst ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau.
10.30- 11.05 Jordbrugets indtjening - nu og fremover. Jakob Vesterlund Olsen, Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat.
11.05-11.40 Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling. Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Præsentation, spørgsmål og debat.
11.40-11.50 Kort pause
11.50-12.15 Nordea, dansk landbrug og finansiering. Indlæg ved Torben A. Petersen Nordea
12.15-12.45 Frokost.

12.45-13.15

Landbrugets gælds- og finansieringssituation, Michael Friis Pedersen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat.

13.15-13.45 Heden & Fjorden og rådgivning af danske landmænd. Karriererådgiver Dorte Kvistgaard og Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen.
13.45-13.55 Spørgsmål og debat.
13.55-14.10

Kaffepause.

14.10-14.30

Hvordan er udsigterne for dansk landbrug? Et anderledes perspektiv. Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet Præsentation.

14.30-14.40

Spørgsmål og debat.

14.40-14.45

Kort pause.

14.45-15.15

Offentliggørelse af de tre vindere: Begrundelse, vindernes præsentation og præmieoverrækkelse.

15.15-15.30 Afrunding ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau.
16.00

Generalforsamling i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

 

Det samlede program ligger også som PDF her:
Forårskonference 2016

Oplæggende fra fordragsholdere ses understående:
Jakob Vesterlund Olsen: Jordbrugets indtjening
Henning Otte Hansen: Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling
Micheal Friss Pedersen: Landbrugets gæld og finansieringssituation