Grøn vækst 11 november 2009

Den 11. november 2009 afholder Landhusholdningsselskabet en konference i Fællessalen på Christiansborg med temaet ”Grøn Vækst”.

Her vil blandt andet fødevareminister Eva Kjer Hansen, formanden for Landbrug & Fødevarer Michael Brockenhuus-Schack, direktøren for Fødevareøkonomisk Institut Henrik Zobbe samt landbrugsordfører fra venstre Henrik Høegh komme med indlæg og debattere Regeringens plan.

Se hele programmet her

Konferencen er veloverstået og Regeringens udspil blev drøftet af indlægsholdere og deltagere til konferencen.

Et af hovedpunkterne, der blev fremhævet fra flere sider var, at landbruget skal ses som en del af løsningen på de udfordringer det danske samfund står overfor, og derfor også indgå i konstruktiv dialog med poltikkere og ministerier.

Her følger præsentationerne fra en række oplægsholdere:

Præsentation fra Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer

Præsentation fra Henrik Høegh, MF for Venstre

Præsentation fra Henrik Zobbe, Fødevareøkonomiske Institut, KU-LIFE

Præsentation fra Lene Lange, prodekan fra Aalborg Universitet

Præsentation fra Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer

Deltagerliste