Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Produktivitet i landbruget - en mulighed og en nødvendighed
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet


Artikler:

Vil der blive produceret stivelseskartofler fremover i Danmark? - En analyse baseret på sektor-, nøgletals- og DEA-analyse
Morten Hendriksen

Har reformen af EU‘s sukkerordning i 2006 påvirket efterspørgslen efter sukkerprodukter i Skotland?
Neil George Chalmers, Cesar Revoredo-Giha, Scotland Agricultural College og Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut

Vækst i agro- og fødevareindustrien: Baggrund og mål
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Afrikas placering i den internationale landbrugs- og fødevarehandel - Kenya som eksempel
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Forbrugerkronen og landbruget
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet