Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Dansk landbrug: Udvikling gennem fortid og ind i fremtiden
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Har dansk landbrug valgt et forkert spor?
Søren Kjeldsen-Kragh, professor, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Dansk landbrug i et hundredårs perspektiv
Jørgen Skovbæk, tidligere sekretariatschef i Landboforeningerne

Produktivitetsstigning og strukturudvikling i landbruget
Frederik Qvist, lic. agro og HD, tidligere forstander

Dansk Landbrugsrådgivning – en succes i verdensklasse
Niels Peter Skrubbeltrang, specialkonsulent, Dansk Landbrugsrådgivning

Danmark i det forjættede land. Om landbrugets indtjening og økonomikonsulenter efter medlemskabet af EU
Henning Krabbe, konsulent, agronom & ph.d., Brønderslev

Tanker om videreudvikling af det driftsøkonomiske arbejde
Norup Studstrup, tidligere chefkonsulent i driftsøkonomi

Den danske konsumægssektors udvikling fra verdens største ægeksportør til hjemmemarkedserhverv med verdens sikreste konsumæg i skal
Tage Lysgaard, tidligere generalsekretær i Det Danske Fjerkræråd

Landbrugets overskrifter gennem 37 år. En forståelsesmodel
Jørgen Ougaard

Danske landbrugsorganisationer siden 1945. En historie om forandringer
Erik Hovgaard Jakobsen, tidligere afdelingschef i Landbrugsraadet

Sekretariatstilpasning i landbrugets organisationer – en beretning om anvendelse af maskinstationstanken
Peter Bertelsen, agronom, tidligere ansat i forskellige af landbrugets organisationer

Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970’erne
Jens Hansen, tidligere seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet