Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord:

Hvordan kan landbruget vokse?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Artikler:

Bolig- og kreditboblen
Chefstrateg, Svend Jørgen Jensen,
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S

Egenkapital og soliditet i agro- og fødevareindustrien
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Mærkevarer eller private labels på fødevareområdet
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Produktion og eksport af stiklinger flytter til Afrika
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Skal industrien eje og drive landbrug?
Bagudrettet integration i landbrugs- og fødevaresektoren
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Indlæg ved efterårskonferencen:

Natur og Landbrug - sammen og hver for sig
Michael Stoltze, Natur og Samfund

Landbruget, naturen og konkurrenceevnen
Niels Kærgård, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet