Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord:

Årgang 200: Landbrugets udvikling gennem 200 år
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Artikler:

Dansk landbrug: Tilbageblik, nutid og fremtid
Erik Hovgaard Jakobsen, cand. agro. Historisk konsulent og arkivar, Landbrug og Fødevarer

Landboforeningerne: En væsentlig aktør i 200 års landbrugs- og samfundsudvikling
Jørgen Skovbæk, sekretariatschef i De danske Landboforeninger 1966-96

Landboreformerne og den nyere jordlovgivning
Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Dansk landbrug i miniformat - modeller og landbrugslegetøj 1770-2014
Peter Bavnshøj, museumsdirektør og Jens Aage Søndergaard, museumsinspektør

Dansk landbrugs største og mest succesfulde omstilling
Ingrid Henriksen, Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet og Niels Kærgård, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Husmændene, de radikale og landbrugets størrelsesøkonom
Niels Kærgård, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og Ingrid Henriksen, Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet

Dansk landbrugs internationale rammevilkår i 200 år
Niels Kærgård og Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Dansk madkultur i 200 år
Bettina Buhl, Museumsinspektør cand. mag., Dansk Landbrugsmuseum

Strukturændringer i dansk landbrug efter anden verdenskrig
Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet