Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Hvorfor skal landbruget interessere sig for sundhed?
Chefkonsulent, Klaus Jørgensen, Landbrugsraadet

Den danske frugt- og grøntsektor: Udvikling, udfordringer og mulige initiativer
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

SIMAP Kontraktbørs – simpel, effektiv og sikker handel med kontrakter
Peter Bogetoft, Økonomisk Institut, Copenhagen Business School, Ivan Damgaard, Datalogisk Institut, Århus Universitet, Kurt Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet samt Dan Lund Christensen, Jakob Pagter og Thomas Jakobsen, Alexandra Instituttet A/S

Regionale handelsaftaler og deres placering i globaliseringen
Ph.d, cand agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet