Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Bobler brister eller . . 
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Mælkeproducenten 2020
Arno Victor Nielsen

Fremtidens globaliserede mælkemarked
chefkonsulent Klaus Jørgensen, Landbrug & Fødevarer

Fødevareproduktion i Danmark 2020 – hvordan?
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Opfyldelse af Vandrammedirektivets mål i Danmark
Kontorchef Jesper S. Schou og specialkonsulent Søren Arnberg, De Økonomiske Råds Sekretariat.

De økonomiske konsekvenser af nye krav til husdyrvelfærd i kvægbruget
Forskningschef Mogens Lund, seniorkonsulent Johannes Christensen og adjunkt Lartey G. Lawson Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Business as usual is dead! – Tanker om klimaændringer og økonomi
Seniorforsker Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet