Indholdsfortegnelse


Forord:

Priserne på landbrugsjord og -ejendomme - Kan de forklares og forudsiges?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet


Artikler:

Prisen på landbrugsejendomme - er bunden nået?
Forhenværende seniorforsker, Jens Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Relationerne mellem renten og prisen på svinekød har ændret sig
Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser og stud. oecon. Casper Venning Pedersen, Videncentret for Landbrug

Landmandens og rådgiverens professionelle risikostyring
Chefstrateg, Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S

Voksende spredning i landbrugets indtjening
Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug

Fødevarekriser
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet