Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Landbrugets strukturudvikling: Tendens, trussel eller trækkraft?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet


Artikler:

Hvad er strukturudvikling? Og hvad betyder strukturudviklingen?
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Landbrugets strukturudvikling: Årsager og drivkræfter
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Strukturudvikling: Interesser og politik
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Strukturudviklingen i dansk landbrug – udviklingen frem til i dag
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Strukturudvikling i landbrugets følgeindustrier
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Rammer for den fremtidige strukturudvikling
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Strukturforhold i landbruget – i internationalt perspektiv
Ph.D., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Strukturudvikling i pelsdyravlen: Kan udviklingen forklares og forudsiges?
Adjunkt, Ph.D. Lartey Lawson og Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Ejerformer i dansk landbrug – kan selvejet overleve?
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Metoder og modeller til at forudsige landbrugets strukturudvikling
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Dansk landbrugs strukturudvikling frem til 2025
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen,Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet