Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Bliver fødevarekrisen afløst af spirende nyprotektionisme?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Jordpriser i Illinois, USA
Virksomhedsrådgiver Henning Krabbe

Succesrig amerikansk planteavl
Seniorforsker Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Bioenergi og foderpriser
Jakob Vesterlund Olsen ErhvervsPhD-studerende, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økonomi

WTO’s landbrugsaftale: Hvor vidtrækkende er den egentlig?
Carsten Daugbjerg, Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra

Landbrugets særlige forhold
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Er der for meget spekulation i landbrugserhvervet?
Inger Larsen, Danmarks Statistik, Fødevareerhverv, og Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Hvordan kan vi brødføde en verden i de kommende årtier?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet