Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Andelsselskaber – business og ikke ideologi?
Ph.d., cand. agro. & merc., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Få andel i samarbejdet
Tidligere sekretariatschef i Danske Andelsselskaber Holger Hasle Nielsen

Andelskommunikation på politisk styrede markeder
Professor Anker Brink Lund, CBS

Shareholder Value i andelsselskaber
Søren Andersen

Er andelsbevægelsen en del af løsningen?
Søren Porsbjerg og Torben Lunding Madsen, Nordea

Andelsformen har aldrig været mere relevant end nu
Adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforening

DLF AmbA er verdensmarkedsleder inden for sin niche
Business Development Manager Lars Johansen, DLF-TRIFOLIUM A/S

Lighed og økonomisk logik i andelsselskaber
Ph.D., Henrik Ballebye Okholm og Mia Amalie Holstein, Copenhagen Economics

Forandringens vinde blæser over traditionsrige selskaber
Direktør Claus Søgaard Richter, Landbrug & Fødevarer

Andelsorganisering – den tredje vej i moderat dansk version
Chefkonsulent Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv

Danske andelsselskaber – fortid, nutid og fremtid?
Ph.d., cand. agro. & merc., Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet