Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord:

Årgang 200: Landbrugets fremtid
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Artikler:

Omstilling er nøglen til fremtidig vækst
Fødevareminister, Dan Jørgensen

Fremtidens landbrug ved en korsvej
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Landbrugets fremtid
Frederik Lüttichau, præsident for Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Fremtidige ejerformer i dansk landbrug
Niels Kærgård, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

2014-reformen af EU‘s fælles landbrugspolitik og implikationer for Danmark
Kim Martin Lind, Niels Kærgård og Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Fødevarepriser, fødevareproduktion og befolkningstilvækst frem mod 2050: Er der mad nok til alle, og hvad bliver dansk landbrugs rolle?
Kim Martin Lind og Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Den foranderlige arealanvendelse og en ny mulig guldalder for danske landbrug?
Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Fremtidens kost
Niels Kærgård og Jørgen Dejgaard Jensen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Landbrugets strukturudvikling frem til 2030
Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Fremtiden for den danske fødevareindustri
Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet