Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord:

Årgang 200: Forskning, rådgivning og landbrugets udvikling
Seniorrådgiver, Henning Otte Hansen
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Artikler:

Brudstykker af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs og Tidsskrift for Landøkonomis gloværdige historie
Niels Kærgård, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Fra fjord til Foulum og Aarhus universitet
Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Landalmuen - især til Tieneste. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs anmærkninger i almanakken i mere end 200 år
Ejvind Slottved, universitetshistoriker, mag. art. 

Patriotisk Selskab: Forskning og rådgivning - i historisk og nutidigt perspektiv
Peter Borreby, udviklingsdirektør, Patriotisk Selskab

Den jordbrugsøkonomiske sektorforskning i Danmark - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis historiske rødder
Karsten Kyed, Niels Kærgård og Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Videncentret for Landbrugs rolle i relation til forskning og formidling af viden til jordbrugerne
Carl Åge Pedersen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug

Tidsskrift for Landøkonomi og udvikling af moderne mejeribrug i Danmark
Markus Lampe, Universidad Carlos III Madrid og Paul Sharp, Syddansk Universitet

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie: Fra landbrugsskole til SCIENCE
Niels Kærgård og Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet