Indholdsfortegnelse

Indholdet i dette nummer af Tidskrift for Landøkonomi har en anden struktur og layout end sædvanligt, idet indholdet samtidigt udgives i bogform, der udkommer på Handelshøjskolens Forlag.

Redaktionelt forord

Indledning

Kapitler:

Status for de danske andelsselskaber

Danske andelsselskaber - fortid, nutid og fremtid ?

Danske andelsselskaber i en vækstklemme

Aktuelle overvejelser og planer blandt danske andelsselskaber

New Generation Cooperatives - NGC

Andelsselskabers globalisering

Andelsselskaber: Vækst og vækstmodeller

Konklusioner