Redaktionelt forord

Tema: Andelsselskaber i udvikling

Tidsskrift for Landøkonomi behandler denne gang temaet, ”andelsselskaber i udvikling”. Indholdet har denne gang en anden struktur og layout end den sædvanlige, idet indholdet samtidigt udgives i bogform, som udkommer på Handelshøjskolens Forlag.

Udgangspunktet er, at de danske andelsselskaber i disse år står over for store udfordringer: Hvis man ønsker fortsat vækst, international ekspansion samt fastholdelse af konkurrenceevne og markedsandele, kan det nødvendiggøre tilpasninger i andelsejerformen. Nye og alternative veje til at skabe vækst og udvikling må derfor skitseres.

Udfordringen er på den ene side at bevare de unikke fordele og styrker, som andelsselskaberne har. På den anden side har andelsejerformen visse begrænsninger, når det gælder tiltrækning af ansvarlig kapital og udenlandske direkte investeringer. Udfordringen er også at fjerne disse begrænsninger.

Andelsselskabernes udvikling er meget afgørende for hele landbrugets fremtid. I en periode, hvor landbrugsstøtten fra EU fortsat reduceres, og hvor samfundets ”livline” forsvinder yderligere, får andelsselskabernes en endnu større rolle for landmændenes udvikling og indtjening.

I dette nummer af Tidsskrift for Landøkonomi undersøges nogle af udfordringerne nærmere, og der opstilles forskellige modeller og løsninger.

God læselyst!

Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen (ansvarshavende redaktør) Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet