Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord:

Pensionskasserne giver landbruget en hjælpende hånd
Seniorrådgiver, Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Artikler:

Landbrugets stordrift uden driftsøkonomisk logik
Lektor Morten Jakobsen, Institut for Økonomi, Århus Universitet  

Vandmiljø i et vadested
Kontorchef Jesper S. Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat

Har handlen med futures påvirket fødevarepriserne de senere år?
Mathias Secher, cand. polit.

Produktionen er udfordret
Formand for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast

Sammenhæng mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau
Lektor Mogens Lund, Lektor Arne Henningsen, Ph.d. studerende Tomasz Gerard Czekaj, specialestuderende Aske Schou Nielsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Professor Björn Forkman, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

Globale andelsselskaber og medlemsdemokratiet
Cand. econ. agro. Mette Marie Lundsbjerg Jespersen og Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Strukturudvikling i fødevareindustrien
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Etablering af nye virksomheder på fødevareområdet
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi