Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord
Seniorrådgiver, ph.d. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Scenarier for udviklingen af den fælles landbrugspolitik
Direktør Søren E. Frandsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet og seniorforsker Jens Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

EU og erhvervslivet: Hvad kan udviklingen af EU’s landbrugspolitik fortælle os?
Professor Peter Nedergaard, International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School

Fødevarekrisen: Udvikling, årsager og konsekvenser
Seniorrådgiver, ph.d. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Får Malthus ret?
Seniorrådgiver, ph.d. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet og lektor Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet