Indholdsfortegnelse

Redaktionelt forord

Ph.D., cand.agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Landmændenes forudsigelige irrationalitet
Adjunkt Jens-Martin Bramsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Globaliseringen og (manglende) fokus på risiko i landbrugsbedrifterne og hos rådgiverne
Henning Krabbe, agronom & phd

Total-risiko-konceptet
Konsulent, erhvervs- ph.d.-studerende Michael Friis Pedersen, Videncentret for Landbrug

Udbytterisiko på bedriftsniveau
Konsulent Thyge Lauge Jørgensen, Videncentret for Landbrug

Leverage Cycle Theory
Konsulent, erhvervs- ph.d.-studerende Michael Friis Pedersen, Videncentret for Landbrug

Erfaringer fra projektet Helhedsorienteret risikostyring
Specialkonsulent Torben Ulf Larsen, Videncentret for Landbrug

Hvorfor interessere sig for risikostyring, når man kan låne?
Konsulent, erhvervs- ph.d.-studerende Michael Friis Pedersen og Konsulent Jakob Vesterlund Olsen, Videncentret for Landbrug

Risikoledelse – en ny ledelsesopgave i landbruget
Seniorforsker Mogens Lund og ph.d., cand.agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Er landbrugspriserne blevet mere ustabile? Og fortsætter ustabiliteten?
Ph.d., cand.agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet