Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord
Seniorrådgiver, ph.d. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Risikostyring i landbruget
Docent Svend Rasmussen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Videreudvikling af en virksomhed
Professor, Hans Skytte, Institut for Marketing og Statistik, Handelshøjskolen, Århus Universitet

Hvad koster det at nå målene i Vandrammedirektivet?
Seniorforsker, Brian Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

EU-udvidelserne og de danske landbrugseksportmarkeder
Seniorrådgiver, ph.d. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet