Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord:

Tema: Forandringer
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

EU’s landbrugspolitik efter 2013
Seniorkonsulent Leif Erland Nielsen, Landbrug & Fødevarer

Hvordan kan man forklare strukturudviklingen i dansk landbrug?
Professor Søren Kjeldsen-Kragh, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Klima og Københavner-aftalen – Hvorfor blev det kun et lille skridt mod større reduktioner?
Seniorforsker Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Ekstern kapital i landbruget
Cand.oecon.agro. Jesper Pindstrup og cand.oecon.agro. Kristian S. Skaarup

Hvad laver landmanden på kontoret?
Cand.oecon.agro. Inger Marie Kirketerp Scavenius, Lartey Lawson, ph.d., Fødevarestyrelsen, Kontor for kontrolstyring og seniorforsker, Søren Marcus Pedersen, Fødevareøkonomisk Institut

Rentabiliteten halter for dansk landbrug i forhold til de øvrige EU-lande
Seniorrådgiver Johnny Andersen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Rusland, Ukraine og Kazakhstan: Trods tørke og dårlig høst er de fremtidens kornproducenter
Ph.d., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet