Oversigt over sommerekskursioner

 

2015 Østjylland - Hopballe Mølle, Sejet Planteforædling, Stenballegård Gods, Rohden Gods og Tirsbæk Gods
2014 Djursland - Møllerup Gods, Katholm, Lykkesholm, Søholt, Clausholm og Nationalpark Mols Bjerge
2013 Sydsjælland - Gjorslev Gods, Lundbygaard Gods, Jomfruens Egede,  Lystrup og  Gisselfeld
2012 Fyn - Hofmansgave, Ravnholt Gods, Lykkesholm Sot, Hvidkilde Gods, Broholm Slot
2011 Thy - Aflyst p.g.a. manglende tilslutning
2010 Skåne - Wanås Slot, Råbelöv Gods, Kristianstad, Maltesholm, Trolleholm
2009 Slesvig - Schackenborg, Tøndermarsken og Højer Sluse, SH's Kartoffelcentral, Gut Buckhagen ved Kappeln, Hans-Georg Lembke, Hedeby

2008

Sydfyn - Ørbæklunde Gods, Sandager Skovgård, Svanninge Bjerge, Steensgaard Gods

2007

Vestsjælland - Flakkebjerg Forsøgscenter, Falkensteen Gods, Idagaard, Hunsballe Frø, Kragerup Gods, Frihedslund Gods, Mineslund

2006

Djursland - Kalø Gods, Jagtskolen, Mols Bjerge, Fregatten Jylland, Møllerup Gods,Vosnæs

2005

Lolland - Knuthenborg Hovedbygning og park, Engestofte Gods, Søholt Gods, Maribo Domkirke, Aalholm Gods, Lidsø Gods - Naturgenopretnings-
projekt, Herregården Pederstrup – Reventlow Museet

2004

Amalienborg og Skåne - Amalienborg – Christian VII’s og Christian VIII’s palæer, ”Aksen” omkring Marmorkirken, Operahuset og kanalrundfart til Operahuset og andre af Københavns attraktioner, Sofiero Slot og Park, Wanås Gods

2003

Vendsyssel - Klitgaard, Voergaard Slot, Skagen Odde Naturcenter, Baggesvogn Gods, Birkelse Gods

2002

Sydøstslesvig - Gråsten Slot og slotshave, Osterhof (”Østergaard”), Slesvig Domkirke, Altenhof

2001

Sydvestsjælland - Harboe Bryggeri, Harboe Farm og Harboe Frugtplantage, Holsteinborg, Sorø Akademi, Borreby Gods

2000

Skåne - Fredensborg Slot og Slotshave, Øresundsforbindelsen – Øresundsudstillingen, Trollenäs Slot, Bosjökloster, Svenstorp Slot

1999

Sønderjylland - Schackenborg Gods, Ecco Farm, Møgeltønder Kirke, Sønderjyllands nye Kunstmuseum, Tønder Museum, Vesterfeldt Marskgård, Noldemuseet, Højer Sluse, Trøjborg Hovedgård m.v.

1998

Nordsjælland - Lindholm Gods, Selsø Slot, Frederiksdal Gods, Karmeliterklostret i Helsingør, Gribskov, Skovskolen

1997

Langeland - Skovsgaards Gods, Tranekær Slot, Bregninge Kirke, Steensgard, Egeløkke

1996

Midtsjælland - Svenstrup Gods, Knabstrup Gods, Aastrup Gods, Ledreborg Gods

1995

Mors - Salling - Struer - Breinholt, Rysensten Hovedgaard, Trans Kirke, Middelalderborgen Spøttrup, KIRK-farm, Eskjær Gods

1994

Lollands-Falster - Frederiksdal, Maribo Frø, Vennerslund Gods, Corselitze, Næsgaard Agerbrugsskole

1993

Norge - Stein Gård, Bogstad Park og Stiftelse, Stortinget

1992

Midtjylland - Frijsenborg, Vilhelmsborg, Matrup, SjF, Serridslevgaard

1991

Skåne - Rosendal, Dragesholm, Krapperup, Dalsgård

1990

Sydfyn - Ørbæklunde, Fåborg Museum, Rødkilde, Brahetrolleborg, Egeskov

1989

Vendsyssel - AKV Langholt, Donsted, Kragelund, Nordjysk Pelsdyr-forsøgsfarm

1988

Vendsyssel - Aflyst p.g.a. manglende tilmelding (Stavnsbåndsjubilæum)

1987

Sydsjælland og Møn - Petersgård, Møns Klint, Liselund, Fanefjord Kirke, Farøbroerne

1986

Als - Rønhave Forsøgsstation, Augustenborg, Nørreskoven, Danfoss A/S

1985

Djursland og Midtjylland - Forskningscenter Foulum, Gl. Estrup, Clausholm

1984

Sydvestsjælland - Kragerup Gods, Sorø Akademi, Gunderslevholm Gods

1983

Nordfyn - Egebjerggård, Gyldensteen, H.C. Andersens Hus

1982

København og Nordsjælland - Edelgave, Arboretet, Amalienborg, Københavns Rådhus

1981

Holstebro-Struer-Lemvig området - Quistrup, Ausumgaard, Bovbjerg Klint, Jens Søndergaard museet, Serring Kirke

1980

Lolland-Falster - Oreby-Berritzgård, Lidsø, Kjærstrup, Søholt

1979

Vestsjælland - Løvenborg Slot, Astrup, Stubberupholm

1978

Himmerland - Nørlund -slot , Højagergård, Lerkenfeldt

1977

Tåsinge og Langeland - Tranekær, Søvertorp, Siøgård, Valdemar Slot

1976

Syd- og Sønderjylland - Askov, Gram Slot, Ballum Sluse

1975

Østjylland - Rodsteenseje, Gersdorffslund, Frijsenborg

1974

Skåne - Helligkorskirken i Dalby, Bjärsjölagergård, Övedskloster, Slimminge

1973

Fyn - Bramstrup, Ollerup. Lindøværftet

1972

Norge - Vigelandsparken, Granvollen, Brandbu, Hvervengård, Rådhuset i Oslo

1971

Samsø - Brattingsborg

1970

Bornholm - Kannikegård, Østerlars, Hammershus

1969

Østsjælland - Junckers Savværk, Gjorslev, Vemmetofte

1968

Djursland - Novopan Træindustri, Rugård

1967

Vestsjælland - Idagård, Stigsnæs, Holsteinsborg

1966

Sydvestjylland - Skjernåprojektet, Fiilsø, Ribe

1965

Sydfynske øer - Valdemar Slot, Ærø, Strynø

1964

Sydslesvig - Røhrsminde, Altenhof, Danevirke, Gottorp Slot

1963

Lolland-Falster - Næsgaard, Fuglsang, Andelsstalden i Marrebæk

1962

Sydsverige - Andersfält gods, Plönninge, Björkesgård, Axelvold, Bosjökloster

1961

Nordjylland/Vendsyssel - Tylstrup, Centralgården, Børglum Kloster, Voergård Slot