Sommerudflugt 2021

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Vestjylland.

Turen starter ved Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb.

Program

Onsdag den 15. september

12:00-12:30: Frokost, Nørre Vosborg. Se mere på hjemmesiden her:https://nrvosborg.dk/
12:30: Afgang mod Quistrup Gods, Hjermvej 59b, 7600 Struer
14:30-17:00: Ausumgaard, Holstebrovej 101, Vejrum, 7560 Hjerm
17:30: Ankomst Nørre Vosborg
19:15: Gallamiddag, Nørre Vosborg. Drikkevarer er ved egenbetaling.

Overnatning: Nørre Vosborg

Torsdag den 16. september

07:30 Morgenmad
8:15-9:45 Check ud og afgang mod Lystbæk Sdr. Vosborg. Informationschef Erik Poulsen fortæller om fåreavl blandt ulve.
9:45: Afgang til Gårdejer Esper Agger, Ellemosevej 2, 7620 Lemvig.
12:00: Afgang til Nørre Vosborg.
12:30: Frokost på Nørre Vosborg. Afrejse.

Tilmelding

Prisen for deltagelse er kr. 2.900 for medlemmer, kr. 3.500 for ikke-medlemmer og kr. 2.150 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).
Hvis man ønsker enkeltværelse koster det 450,00 kr. ekstra.

Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø, senest onsdag den 4. august på e-mail: elsebeth@ifro.ku.dk
eller på telefon 3533 6891.

Bankoverførsel:

Reg.nr.: 2100
Kontonr.: 8070 007 062
Husk at skrive navn + “Sommerudflugt” ved bankoverførsel.
Eller kontant betaling ved turens start.

Om lokaliteterne

Nørre Vosborg er en herregård som blev grundlagt omkring 1575 og omfatter et firefløjet anlæg med tilhørende avlsgård. Hovedgårdens bygninger stammer fra de fire århundreder fra 1500-tallet til 1800-tallet. Til gården hører 216 hektar land. Herregården blev i 2004 erhvervet af ejendomsselskabet Realea A/S og restaureret. Restaureringen blev afsluttet i april 2008. Nørre Vosborg er nu indrettet som hotel og kultursted med restaurant, cafe og kursus- og festlokaler.

Quistrup er en gammel herregård, som nævnes allerede i 1163. Quistrup har gennem tiden haft skiftende ejere og navnlig i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet blev ejendommen formindsket ved frasalg.
I 1888 købte landbrugskandidat Peter Olufsen ejendommen, som i dag ejes af Peter Olufsens oldebarn.
En væsentlig del af Quistrups nyere historie, er tilknytningen til Bang & Olufsen. Virksomheden blev startet af Svend Olufsen og Peter Bang i Quistrups hovedbygning i 1920-erne.
Ejendommen drives i dag med konventionel planteavl herunder juletræer. Eneste besætning er en lille flok skotsk højlandskvæg, som benyttes til pleje af naturarealer. En væsentlig driftsgren er endvidere én af de tre vindmøller.

Ausumgård nævnes første gang som bondegård i 1476. Jordtilliggendet er på 277 ha., hvoraf 31 ha. er skov. Hovedbygningen er opført ca. 1777.
I januar 2020 fik vi på Ausumgaard sammen med Vestjyllands Andel tildelt 14 mio. kr. fra GUDP til at etablere et test- og demonstrationsanlæg til produktion af græsprotein. Dertil kommer en egenfinansiering på 16 mio. kr. I første omgang bygger man en testopstilling af produktionen i en eksisterende bygning på gården. Planen er så at bygge den færdige proteinfabrik med fuld kapacitet i 2021.
I løbet af sommeren 2020 er al planteavl på gården omlagt til økologi.

Lystbækgaard ved Ulfborg driver Berit Kiilerich sammen med sin mand Jørgen naturpleje med 1.000 moderfår af gamle, nordiske racer og holder de historiske hede-håndværk i live med blandt andet vandrende hyrder og hedeafbrændinger. Fårene græsser året rundt i det vestjyske ulveland og har derfor siden 2013 været udsat for angreb fra de ulve, der yngler ganske tæt på hyrdegården. Journalist Erik Poulsen, der har fulgt ulvedebatten tæt, viser rundt på Lystbækgaard og fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft for de lokale husdyrholderes hverdag at skulle leve med ulven som nabo. Senest med udpegning af den nærliggende Stråsø Plantage som naturnationalpark.

Hos gårdeje Esper Agger Sdr. Byskov, Lemvig. Sdr. Byskov er på 315 hk og arealet bliver brugt mest til grovfoder til gården besætning. På gården er der en meget højt ydende besætning, på 370 sdm. Køerne bliver malket med robotter.