Understøttelsesfonden

Fondens midler fordelses bl.a. til følgende formål:

  • Udbetaling til værdigt trængende personer, der har eller har haft tilknytning til dansk jordbrug samt ægtefæller og børn efter disse.
  • Tildeling efter pkt. 1 sker på livstid forudsat, at personen stadigt trænger til legatet.
  • Støtte til uddannelse samt til hædersbevisninger til personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i jordbrugets tjeneste.


Hent ansøgningsskema her

Ansøgningsfristen er 1. oktober, og ansøgningen sendes til:

Demetra Fondsmæglerselskab
Att.: Svend-Jørgen Jensen
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C