Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet.

Hent ansøgningsskema her

Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:

Demetra Fondsmæglerselskab
Att.: Svend-Jørgen Jensen
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C