Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat – Københavns Universitet

Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet.

Hent ansøgningsskema her

Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C

Att.: Henning Otte Hansen