Efterårskonference

Torsdag den 27. november 2014 på KU Science (tidligere Landbohøjskolen) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Hvem skal eje dansk landbrug i fremtiden?

Program

9.30-9.40  Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40-10.10  De kommende landmænd – gårdejere eller ansatte?  Mads E. Mortensen, LandboUngdom

10.10-10.30  Skal selvejet overleve? Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

10.30-10.45  Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00  Kaffepause

11.00-11.20  Bankernes rolle og muligheder, Søren Porsbjerg, Nordea

11.20-11.30  Spørgsmål og diskussion

11.30-11.45  Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Søren Porsbjerg, Nordea

11.45-12.00  Præsentation af vinder-projekter

12.00-12.30  Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?  Torben Andersen, Dansk Farm Management A/S - AP Pension

12.30-12.45: Spørgsmål og diskussion

12.45-13.30  Frokost

13.30-14.00  Landbrugets fremtidige finansiering – 60 års lån?  Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdnings-selskabet

14.00-14.20  Ejerformer i dansk landbrug – kan vi lære af svensk skovbrug?  Jakob Svendsen-Tune, JA

14.20-14.45  Spørgsmål og diskussion

14.45-15.00  Kaffe og kage

15.00-15.30  Selvejet i dansk landbrug – er en historisk udvikling slut?  Henrik Zobbe. Lektor og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU

15.30-15.45  Spørgsmål og diskussion

15.45-16.00  Afslutning ved Frederik Lüttichau

Arrangører

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i samarbejde med JA og LandboUngdom.

Kontakt

Elsebeth Vidø elsebeth@ifro.ku.dk  3533 6891
Henning Otte Hansen  hoh@ifro.ku.dk  3533 3432