Efterårskonference 2015: Landbruget på katastrofekurs?

Tirsdag den 17. november 2015 på KU Science (den tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Program

9.00-9.30: Morgenkaffe og registrering

9.30-9.40: Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40-10.10: Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

10.10-10.30: Bankernes rolle og muligheder. Søren Porsbjerg, Nordea

10.30-10.45: Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-11.30: Landbrugets fremtid ser dyster ud. Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet

11.30-11.40: Spørgsmål og diskussion

11.40-11.45: Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau, Søren Porsbjerg, Nordea og Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer

11.45-12.00: Præsentation af vinder-projekter

12.00-12.30: Landbrugets fremtidsmuligheder. Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

12.30-12.45: Spørgsmål og diskussion

12.45-13.30 Frokost

13.30-13.50: Hvordan kan et lille mejeri overleve og give landmændene en høj mælkepris? Troels Holst, Ingstrup Mejeri / Vrejlev Kloster

13.50-14.00: Spørgsmål og diskussion

14.00-14.25: Dansk pelsproduktion på et frit marked men meget konkurrencedygtig: Hvordan? Sander Jacobsen, direktør, Kopenhagen Fur

14.25-14.40: Spørgsmål og diskussion

14.40-14.55 Kaffe og kage

14.55-15.20: Hvad gør de unge kommende landmænd? Jørgen Peter Kock, Landboungdom

15.25-15.45: Hvad lærte landbruget af kriserne – og hvordan kommer vi videre? Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

15.45-15.55. Spørgsmål og diskussion

15.55-16.00 Afslutning ved Frederik Lüttichau

Praktiske informationer

Arrangører
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi i samarbejde med JA.

Pris

  • For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis
  • For ikke medlemmer: 500 kr.
  • Studerende: 100 kr. incl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Spørgsmål henvises til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat:
elsebeth@ifro.ku.dk (eller telefon: 35 33 68 91).