Virksomhedslederpris 2010

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Nordea og Fødevareøkonomisk Institut afholdt den 17. marts 2010 på Jordbrugets Uddannelsescenter, Afd. Vejlby Landbrugsskole, virksomhedslederprisen 2010, hvor der også var et fagligt arrangement for eleverne på Landbrugsskolerne, samt interesserede.

Fødevareøkonomisk Institut stod for det faglige indlæg:

Programmet ses her

Det var Præsidiets opfattelse at alle elever og interesserede havde en god og udbytterig dag.

Ikke mindst vinderne. 

  1. præmien gik til Kent Davidsen
  2. præmien gik til Martin Stenbjerg Christensen
  3. præmien gik til Stine Spuur Hansen, Jeanette Viuff Jørgensen og Christina Bergstrøm Nielsen

Alle havde skrevet gode opgaver på et højt fagligt niveau, som bedømmelsesudvalget havde været meget imponeret af.

Præsidiet ønsker prisvinderne tillykke.