Feeding the Future '16

Udenrigsminister Kristian Jensen møder præsidenten for alle Afrikas landmænd

Udenrigsminister Kristian Jensen deltager i Landhusholdningsselskabets og Yara Danmarks konference Feeding the Future ’16 mandag 26. september på Vestermølle ved Skanderborg Sø. En række udenlandske og danske fagfolk og politikere vil her drøfte klodens behov for flere fødevarer frem mod 2050. Da ventes verdensbefolkningen at nærme sig 10 milliarder mennesker mod 7,4 milliarder i dag. Udover at behandle fødevaresituationen globalt vil udenrigsministeren også kommentere landbrugs- og fødevarepakkerne vedtaget af Folketinget tidligere i år.

Afrikas befolkning fordobles Afrika vil jf. FAO i de næste 35 år fordoble sin befolkning til 2,5 milliarder mennesker. Kan kontinentet lave fødevarer nok, så en folkevandring mod Europa undgås? Bl.a. det spørgsmål vil præsident for PAFO, The Pan African Farmers Organization, Theo de Jager fra Sydafrika, behandle på konferencen. PAFO er talerør for landmænd i hele Afrika.

Landbrugsjournalisternes globale formand deltager Også den nyvalgte præsident for Verdenssammenslutningen af Landbrugs- og Fødevarejournalister, Owen Roberts fra Canada, taler på konferencen. Hans emne er Mediernes muligheder for gennem videnformidling at bidrage til en optimal og bæredygtig produktion med hensyntagen til natur, miljø og klima – samt de arbejdshindringer, journalister stadig møder i en række lande.

Bæredygtig merproduktion Andre talere på Feeding the Future er:

  • Tidligere direktør for Miljøstyrelsen og MF for SF Steen Gade om Landbrug i Danmark og klodens behov for mad.
  • Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, om virkningerne af Landbrugs- og fødevarepakkerne vedtaget af Folketinget tidligere i år.
  • Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, om Markens afgrøder og carbon footprint.
  • Professor Svend Christensen, Københavns Universitet, om Future cropping – big data.
  • Direktør Asbjørn Børsting, Crop Innovation Denmark, om Nye perspektiver i planteforædling.
  • Seniorforsker Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet om Merproduktion på og mindre udledning fra græsmarken.
  • Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, om Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug.
  • Global strategirådgiver i Yara International Arne Cartridge om Den nødvendige merproduktion og grøn ansvarlighed.

Landhusholdningsselskabets præsident Frederik Lüttichau og projektchef Mogens Nielsen, Yara, åbner mødet, mens direktør for Yara Nordic, Tero Hemmilä, afsluttende opsummerer konferencen. Direktør, chefredaktør Henrik Lisberg, LandbrugsAvisen, er ordstyrer og moderator ved en afsluttende paneldebat.

Rent praktisk: Pressefotograf Claus Haagensen dækker konferencedagen. Indlæggene på konferencen gives enten på dansk eller engelsk. Der simultantolkes.

Hele programmet ses her.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Mogens Nielsen, Projektchef i Yara Danmark Gødning A/S på tlf. + 45 4055 0324 eller via e-mail mogens.nielsen@yara.com