Efterårskonference 2016

Landbrugets produktivitet - Løsning eller problem?

Blev afholdt onsdag den 23. november,
på festauditoriet, Auditorium A1-01.01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Program

9.00-9.30 Morgenkaffe og registrering

9.30-9.40: Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40-10.05 Hvilken betydning har landbrugets effektivitet for bankerne? Torben A. Petersen, Nordea

10.05-10.30: Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

10.30-10.45: Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-11.30 Er produktivitet løsningen for landbruget? Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer

11.30-11.40: Spørgsmål og diskussion

11.40-11.50: Motivering af dommerkomitens bedømmelse, Torben A. Petersen, Nordea

11.50-11.55 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Torben A. Petersen, Nordea

11.55-12.10 Præsentation af vinder-projekter

12.10-12.30 Et konkurrencebarometer for dansk landbrug, Mette Asmild, Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

12.30-12.35: Spørgsmål og diskussion

12.35-13.15 Frokost

13.15-13.40 Produktivitet i planteavlen: Nye perspektiver i planteforædlingen. Asbjørn Børsting, direktør Crop Innovation Denmark

13.40-14.00: Landbrugets fremtid: Er stigende effektivitet vejen frem? Søren Kjeldsen-Kragh, professor emeritus IFRO

14.00-14.15: Spørgsmål og diskussion

14.15-14.45 Effektivitet og konkurrenceevne i en verdensledende dansk agrovirksomhed: KMC CFO Henrik Borum, KMC

14.45-15.00: Spørgsmål og diskussion

15.00-15.15 Kaffe og kage

15.15-15.45 Produktivitet - et dilemma? Professor, tidligere overvismand, Niels Kærgård, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

15.45-15.55 Spørgsmål og diskussion

15.55-16.00 Afslutning ved Frederik Lüttichau

Arrangører: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i samarbejde med JA.

Hent programmet som pdf her

Du kan se de enkelte præsentationer som en PDF - Klik blot på et af ovenstående oplæg. Det er endnu ikke alle oplæg vi har modtaget endnu, men siden vil løbende blive opdateret.