Efterårskonference 2022

Efterårskonference

Dansk landbrugsproduktion i lyset af fødevarekrise og krav til grøn omstilling - muligheder og udfordringer

_____

Læs oplæg fra dagen:

_____

Tirsdag den 15 november 2022 9.30-15.30 på KU Science (Tidligere Landbohøjskolen)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.
Festauditoriet, Auditorium A1-01.01
______ 

De forudsætninger og rammer, danske landmænd skal producere under de kommende år, er i hastig forandring. Den nuværende fødevarekrise er affødt af bl.a. krigen i Ukraine. Vi ser store prisudsving og stigende råvare- og energipriser. 

Landbrugsproduktionen er samtidig helt afgørende for den grønne omstilling. Landbrugets klimaaftryk skal reduceres væsentligt for at nå de ambitiøse målsætninger. Det gælder både nationalt og på EU-niveau. I Danmark skal Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 udmøntes i praksis.

Bioressourcerne er knappe, og krisen tydeliggør de dilemmaer, der er på kort og længere sigt, når de forskellige ønsker og hensyn skal tilgodeses, fødevareproduktion, energiproduktion, klima, mv.

Samlet set giver det store udfordringer, men også nye muligheder, i hele værdikæden fra produktion til forbrug. Det gælder for både virksomhederne og primærbedrifterne. Hvad kræver det af nytænkning hos nuværende og kommende landmænd?

Der blev sat, fra forskellige perspektiver, fokus på centrale udfordringer og muligheder – også med fokus på de unge, der er på vej til at etablere sig.

På konferencen uddeltes i samarbejde med Nordea årets Agrarøkonompris.

Se det fulde program her.