Efterårskonference 2019

Efterårskonference

Hvad skal de danske landmænd producere om 5-10-15 år – og hvordan afsættes produktionen?
– uddeling af agrarøkonomprisen

Torsdag den 14. november 2019 kl. 9.30-15.30 på KU SCIENCE (tidligere Landbohøjskolen)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C
Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Uddeling af agrarøkonomprisen

Regeringen, Landbrug & Fødevarer og en række fødevarevirksomheder har sat ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Hertil kommer ønsker og krav fra forbrugere og NGO'er til fremtidens fødevarer og landbrugsproduktion i Danmark. Hvilke mål, der ønskes nået hvornår, hvilke virkemidler, der skal anvendes og hvilke konsekvenser det får for den fremtidige landbrugsproduktion i Danmark, er der mange bud på.

Med afsæt i denne politiske og faglige dagsorden og udmeldte mål sætter Efterårskonferencen fokus på de centrale udfordringer for fødevaresektoren, for landbruget og for den enkelte landmand.

Hvad skal dansk landbrug producere, og hvordan bliver udviklingen de kommende 510-15 år givet at klima- og miljøaftrykket af produktionen skal mindskes. Helt centralt står også, hvordan og til hvem produktionen skal afsættes.

På konferencen uddeles også årets Agrarøkonompris.

Program

9.00 - 9.30 Morgenkaffe og registrering

9.30 - 9.40 Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40 - 10.15 Dansk Landbrug – altid omstillingsparat! Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer Klimamål skal nås samtidig med ambitiøse mål på vandmiljøområdet, mindre brug af pesticider mv. Omstilling og tænkning i nye og omkostningseffektive løsninger er nødvendig.

10.15 - 10.45 Fremtidens klimavenlige landbrug Michael Minter, Concito, programleder, Fremtidens Fødevarer Opfyldelse af Parisaftalen og verdensmålene kræver en hurtig og omfattende transformation af verdens fødevaresystem. Den grønne tænketank, Concito kommer med sit bud på transformationen og landbrugets rolle de næste 5-10-15 år.

10.45 – 10.55 Motivering af dommerkomiteens bedømmelse af opgaver Landbrugsdirektør, Torben A. Petersen, Nordea

10.55 – 11.00 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, Frederik Lüttichau, Landhusholdningsselskabet, og Torben A. Petersen, Nordea.

11.00 – 11.15 Præsentation af vinder-projekter

11.15 - 11.30 Kaffepause

11.30 – 12.00 Klimalækage – hvad er effekten af en dansk indsats på landbrugsområdet. Lars Gaarn Hansen, professor, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, og medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Gennemslaget af den danske klimaindsats i landbruget kan være så lille som 25% og afhænger afgørende af udlandets klimaengagement. Men selv om klimagennemslaget er lille giver indsatsen samfundsøkonomisk mening.

12.00 – 12.30 Klimavirkemidler – potentiale og omkostninger Alex Dubgaard, Lektor emeritus, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Kendskab til reduktionspotentialer og omkostninger for de forskellige virkemidler til reduktion af landbrugets drivhusgasudledninger er nødvendigt for at kunne gøre den mest effektfulde og omkostningseffektive indsats.

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 13.45 Hvordan ser den finansielle sektor landbruget de kommende år. Torben A. Petersen, Landbrugsdirektør, Nordea Er klima- og miljødiskussionen blot – endnu - en risikofaktor ved finansiering af landbrug?

13.45 – 14.15 Klimatilpasning på godt og ondt.
Troels Toft, SEGES, Sektordirektør, Planter Klimaforandringer og indsatsen for at nå de danske klimamålsætninger vil give både nye muligheder og nye udfordringer de kommende år. Spørgsmålet er hvad der kommer til at ske ude på den enkelte bedrift.

14.15 – 14.45 Bæredygtig omstilling af produktionen Karl Christian Møller, Director, Analysis, Danish Crown. De store forarbejdningsvirksomheder er helt centrale i den bæredygtige omstilling af fødevareproduktionen. Hvordan ser Danish Crown udfordringen og på samarbejdet med leverandører og kunder.

14.45 – 15.05 Kaffe og kage

15.05 - 15.35 Hvordan mærkes klimadagsordenen på forbrugerne Thomas Roland, CRS, COOP Klimabevidst forbrug er på dagsordenen. Hvordan mærker detailhandelen det på forbrugerne – og hvor er vi om 5-10-15 år.

15.35 - 15.40 Afslutning ved Frederik Lüttichau

Præsentationer

Præsentationer kan fås ved henvendelse til Elsebeth Vidø på  lhs1769@ifro.ku.dk