Efterårskonference 2017

Udfordringer og muligheder for fremtidens landmænd frem mod 2025 - uddeling af agrarøkonomprisen

Mandag den 13. november 2017 på SCIENCE-KU (tidligere Landbohøjskole)
Festauditoriet, Auditorium A1-01.01,
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Tilmeldingsfrist den 7. november.

Landskabet for fremtidens landmænd ændrer sig hele tiden. Forandringen er drevet af økonomiske og politiske faktorer sammen med den teknologiske udvikling. Faktorer, der har forskellig betydning og hastighed over tid.
Fremtidens professionelle landmænd skal i endnu højere grad tænke 360 grader rundt som ejere eller driftsledere af de stadig større heltidsbedrifter.
De skal træffe de rette strategiske personlige valg for på den ene side at imødegå de løbende udfordringer og på den anden side være i stand til at udnytte fremtidens muligheder – evt. også i udlandet.
Efterårskonferencen sætter fra forskellige perspektiver fokus på nogle af de centrale udfordringer og muligheder de kommende 5-10 år – også med særligt fokus på de unge, der er på vej til at etablere sig. På konferencen uddeles også årets Agrarøkonompris.

Program

9.00 - 9.30 Morgenkaffe og registrering

9.30 - 9.40 Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40 - 10.05 De politiske og økonomiske rammer – i EU og i Danmark
Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

10.05 - 10.20 Spørgsmål og diskussion

10.20 - 10.35 Den strukturmæssige ramme – status og pejlemærker
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, IFRO, KU

10.35 - 10.55 Forpagtning – udvikling og økonomisk potentiale
Forsker Jakob Vesterlund Olsen, IFRO, KU

10.55 - 11.05 Spørgsmål og diskussion

11.05 - 11.20 Kaffepause

11.20 - 11.40 Hvor ser bankerne udfordringerne og mulighederne – og hvad bliver kravene fra den finansielle sektor
Landbrugsdirektør Torben A. Petersen, Nordea

11.40 - 11.50 Spørgsmål og diskussion

11.50 - 12.00 Motivering af dommerkomiteens bedømmelse
Torben A. Petersen, Nordea

12.00 - 12.05 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen
Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Torben A. Petersen, Nordea

12.05 - 12.20 Præsentation af vinderprojekter

12.20 - 12.40 Frokost

12.40 - 13.00 Præcisionslandbrug – teknologiske muligheder og økonomisk potentiale
Lektor Søren Marcus Pedersen, IFRO, KU

13.00 - 13.10 Spørgsmål og diskussion

13.10 - 13.40 Krav til kompetencer og kompetenceudvikling for fremtidens landmænd
Niels Quist-Jensen, tidligere forstander Nordjyllands Landbrugsskole

13.40 - 13.50 Spørgsmål og diskussion

13.50 - 14.15 Landmandens økonomiske/finansielle viden - forudsætninger og muligheder
Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet

14.15 - 14.25 Spørgsmål og diskussion

14.25 - 14.45 Kaffe og kage

14.45 - 15.15 Landbrug i udlandet – Myter og muligheder
Johannes V. Hansen, Danish Farmers Abroad

15.15 - 15.25 Spørgsmål og diskussion

15.25 - 15.30 Afslutning ved Frederik Lüttichau

Hent programmet som pdf her

Praktisk information

Mandag den 13. november 2017 på SCIENCE-KU (tidligere Landbohøjskole)
Festauditoriet, Auditorium A1-01.01,
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Arrangører: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Pris

For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis

For ikke-medlemmer: 500 kr.

Studerende: 100 kr. inkl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Tilmelding

Tilmeldinger sendes per e-mail til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat (eller telefon: 35 33 68 91) senest den 7. november.

Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til: Registreringsnummer: 2011

Kontonummer: 80 70 007 062

Husk at anføre “efterårskonference” og navn. Kontakt sekretariat, hvis der ønskes en anden betalingsform. Efter tilmelding og betaling er man automatisk registreret som konferencedeltager, og der udsendes ikke yderligere bekræftelse.