Sølvmedaljen "Hæderspris for lang og tro tjeneste"

Sølvmedaljen for lang og tro tjeneste tildeles efter indstilling af en landboforening, familielandbrugsforening eller af en brancheorganisation til medarbejdere indenfor jordbruget, der har vist særlige evner og flid i et eller flere til landbrug, havebrug, skovbrug og maskinstation hørende fag samt medarbejdere på rådgivningskontorer, der arbejder for de omtalte grupper, og som alle har præsteret lang og tro tjeneste – gennem mindst 25 år.

Historien om medaljen: Medaljen er indstiftet i begyndelsen af 1800-tallet.

Der uddeles et begrænset antal medaljer årligt. Medaljen præges i sølv og ledsages af et diplom.