Indholdsfortegnelse


Redaktionelt forord
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Artikler:

Afslutning på 140 års officiel kontrol af korn og frø i Danmark
Dr. agro. Hans Arne Jensen

Priserne på hvede og svinekød: Sammenhæng og konsekvenser
Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug og stud.oecon. Henrik D. Hansen

Stordriftsfordele i landbruget
Seniorforsker Jens Hansen og docent Svend Rasmussen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Hvad bestemmer de globale priser på landbrugs- og fødevarer?
Ph.D., cand. agro. & merc. Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Efterårskonferencen 2010:

Fremtidens landbrug & landbrugets fremtid
Fagpolitisk konsulent Flemming Bo Petersen, Jordbrugsakademikerne

Hvordan kan DLG være den drivkraft, som trækker landbruget fremad?
Niels Dengsø Jensen, Formand for DLG

Et landbrugserhverv uden støtte og med stor international konkurrenceevne: Hvordan gør pelssektoren det?
Adm. direktør, Torben Nielsen, Kopenhagen Fur